Zoektocht naar kandidaten gestart

05-06-2020

Op 29 mei 2020 heeft de gemeente Boutersem officieel het schoolproject-nieuwbouw gelanceerd en is de zoektocht naar geïnteresseerde kandidaten gestart. Zij krijgen de kans om een team samen te stellen en mee te doen aan de selectieronde voor het project. De deadline voor indiening is 9 juli.

Op de zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2020 werd het selectiebestek voor het bouwproject kort toegelicht aan de raadsleden. Dit werd vervolgens unaniem goedgekeurd en de volgende dag reeds gepubliceerd via het online platform voor overheidsopdrachten.

Het gaat om een Design&Build opdracht, dit wil zeggen dat de architect en aannemer (aangevuld met ondersteunende leden van het studieteam) samen gekozen worden van in het begin van de opdracht.

Uit alle kandidaturen worden dan 3 a 4 teams geselecteerd die de kans zullen krijgen om een uitgewerkt dossier in te dienen. Dit houdt een concreet ontwerp in voor het hele project alsook de volledige kostenberekening. De gemeente kiest dan het meest interessante voorstel en dit wordt dan door het bouwteam gerealiseerd.

Het project is opgesplitst in 3 delen.. De hoofdopdracht bestaat uit de bouw van een nieuwe kleuterblok met grote refter waar ook ruimte is voor de BKO. In deze hoofdopdracht is ook de renovatie van het gelijkvloers van de conciërgewoning opgenomen zodat hier later een groepsopvang met 18 plaatsen in zou kunnen komen.

Het tweede (en voorwaardelijk) deel van de opdracht bestaat uit de bouw van een creche met 28 plaatsen. Dit gebouw zou in of nabij de nieuwe kleuterblok komen en wordt gebouwd en uitgebaat door Partena.

Het derde (en voorwaardelijk) deel van de opdracht betreft het ontwerpen en mogelijk ontwikkelen van een aantal woongelegenheden op een naastliggend perceel.

Voor dit alles maakt de gemeente meer dan 4 miljoen euro vrij waarvan een deel gesubsidieerd zal worden. Momenteel wordt er druk doorgewerkt aan het tweede deel van de opdrachtdocumenten die dan aan de geselecteerde kandidaten zullen bezorgd worden en waarmee zij dan aan de slag moeten gaan voor het opmaken van hun offertes.

Je kan een beknopte toelichting van de selectieleidraad downloaden via onderstaande link.