Verplaatsing bureel FERM

05-10-2020

Enkele weken geleden werd er door de vorderingen van de afbraakwerken van de kleuterklassen en de kleedkamers een pad vrijgemaakt waardoor het mogelijk werd om de burelen van de BKO te verplaatsen. De container werd op de voorziene plek geplaatst naast de lokalen waar de opvang georganiseerd wordt. Voor administratieve kwesties kan iedereen nu dus terecht op het terrein van de BKO langs de ingang van het CC.

Met deze laatste ingreep is de tijdelijke locatie volledig afgewerkt in afwachting van de realisatie van de nieuwe locatie!