Plannen nieuwbouw kleuterschool, BKO en crèche

06-08-2021

Met het afsluiten van het bouwcontract met LAVA - Vanderstraeten is er een nieuw hoofdstuk aangebroken voor de gemeentelijke basisschool van Boutersem. De afgeleefde kleutergebouwen worden eindelijk aangepakt en er wordt flink geïnvesteerd in een duurzame en hedendaagse infrastructuur om de kleuters te huisvesten. Ook wordt er een nieuwe polyvalente zaal voor de school gebouwd die hoofdzakelijk dienst zal doen als refter, maar die samen met enkele andere gedeelte ruimtes ook naschools zal gebruikt worden door de Buitenschoolse Kinderopvang die georganiseerd wordt door FERM. Na afloop van de werken zullen er 11 nieuwe kleuterklassen gerealiseerd zijn, een nieuwe polyvalente zaal, BKO, en twee kinderdagverblijven. Er wordt met de nieuwbouw niet enkel naar de school gekeken maar er wordt ook structureel nagedacht over de schoolomgeving, mobiliteit, veiligheid van fietsers en voetgangers en de toekomstige nieuwbouwfases voor de school.