Start afbraakwerken kleedkamers en kleuterblok

25-08-2020

In het kader van de renovatiewerken aan de schoolsportzaal werden de werkzaamheden op woensdag 20 augustus aangevat. De hinder voor de gebruikers van de site zal zoveel als mogelijk beperkt gehouden worden door het werfverkeer hoofdzakelijk langs de uitbreiding op de verkaveling Eyckeveld te laten verlopen.

Eind vorig schooljaar tijdens de sluiting van de school ten gevolge van de COVID-19-maatregelen werden de kleuterklassen ontruimd en werden de oude BKO containers tijdelijk als kleuterklassen ingericht. Tot aan de realisatie van de nieuwe kleuterschool zullen deze lokalen gebruikt worden om 4 kleuterklassen te huisvesten.

Vorige week woensdag (20 augustus) zijn de renovatiewerken van de schoolsportzaal aangevat. In een eerste fase zullen de asbesthoudende materialen door een gespecialiseerde firma worden verwijderd.  Het gaat hier hoofdzakelijk om de plaatmaterialen aan de buitenschil en op de daken. Om deze werken zo snel mogelijk af te ronden wordt er zelfs in het weekend doorgewerkt. Hierna volgt de sloop van zowel de oude kleuterblok die aan de schoolsportzaal is aangesloten als met de afbraak van de oude kleedkamers.

De machinale afbraakwerken starten op 2 september zullen nog voortduren tot 21 september waarna er met de renovatiewerken gestart zal worden. Hiermee krijgt de schoolsportzaal een grondige opknapbeurt met onder meer een nieuw dak en sportvloer. Ook een nieuwe buitenschil en nieuwe kleedkamers staan op het programma. De vernieuwing van de kleuterklassen maakt onderdeel uit van het nieuwbouwproject van de kleuterschool waarvoor momenteel een aanbestedingsprocedure lopende is.

Voor het vermijden van onveilige situaties zal de afvoer van het afbraakmateriaal voornamelijk op zaterdag en en buiten de schooluren uitgevoerd worden. De hoofdroute van de afvoer zal verlopen langs de nieuwe verkaveling van Eyckeveld.