Samenwerking met Partena kinderopvang en OZ

01-02-2021

De gemeente besliste vorig jaar om een private partner te zoeken voor de realisatie en uitbating van een dagopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar op de gemeentelijke site Kerkomsesteenweg. Ondertussen is er in dit dossier een partner aangesteld en worden er plannen gemaakt voor een gezamenlijk bouwproject met de gemeente.

Na de publicatie van het verkoopsdossier werd Partena Kinderopvang samen met OZ (Onafhankelijk ziekenfonds) geselecteerd en werd er onderhandeld over de verdere aanpak van dit project. Dit resulteerde in een overeenkomst waarin de samenwerking tussen Partena/OZ en de gemeente wordt vastgelegd. Zij kopen een perceeltje gemeentegrond aan waarop zij zelf een gebouw zullen oprichten waarin dan kinderopvang georganiseerd zal worden. Om dit allemaal vlot te laten verlopen en om geen problemen te veroorzaken met verschillende werven en andere aannemers werd er voor geopteerd om hun bouwproject ook in de wedstrijd van de gemeente op te nemen. Zo wordt hetzelfde bouwteam aangesteld voor de uitvoering van beide opdrachten. Dit heeft niet alleen voordelen op vlak van uitvoering maar biedt ook de kans om het plan te bekijken vanuit één globale visie waarbij alles mooi gestroomlijnd wordt en er maximale afstemming is op het toekomstig gebruik van de site door alle partijen. Het gebouw zal gelinkt worden aan het nieuwe kleutergebouw, updates over het bouwproject zijn dus gelinkt aan het dossier van de nieuwe kleuterschool.