Organisatie school tijdens bouwwerken

31-08-2021

De site van de GBB ziet er bij de start van het nieuwe schooljaar reeds helemaal anders uit. Na afloop van het bouwverlof werden op de site van de gemeentelijke basisschool afbraakwerken aangevat om te vermijden dat dit hinder veroorzaakte voor de leerlingen. Met deze fase quasi achter de rug heeft de school zich voorbereid om veilig van start te gaan in de tijdelijke situatie als gevolg van het werfgebeuren. De belangrijkste zaken die ouders en leerlingen moeten weten worden hier op een rijtje gezet.

Circulatieplan

Zoals eerder vermeld zijn de grootste afbraakwerken reeds afgerond. Ook de tijdelijke huisvesting die de afgebroken klassen vervangt werd reeds geplaatst en ingericht. Als gevolg van de inplanting van de nieuwe gebouwen werd het schooldomein tijdens het bouwproces in twee delen gesplitst, Zo is er het deel lagere school langs de voorkant van het terrein en het achterliggende stuk met de kleuterschool. De nieuwe indeling is zoals op onderstaand plannetje aangeduid. Een belangrijk aspect hier zijn de pijlen die de circulatierichtingen aangeven als gevolg van de nog steeds geldende regels omtrent COVID-19. Samengevat is de tijdelijke situatie als volgt

  • Toegang en uitgang eerste graad: Poortje aan Kerkomsesteenweg naast hoofdgebouw
  • Toegang tweede en derde graad: Ingang hoofdgebouw kant parking
  • Uitgang tweede en derde graad; Ter hoogte van de oude schoolpoort op de speelplaats van de lagere school
  • Toegang kleuters: Brandweg achterkant Sport'O"Droom (aan toegang kunstgrasveld)
  • Uitgang kleuters: Pad langs hoofdingang Sport"O"Droom

Kleuterschool

Op het plan is ook te zien dat de werfzone een deel van de speelplaats heeft ingenomen. Hierdoor komt de volledige werking van de kleuterschool achteraan te liggen. Om tijdens deze periode op een goede manier te kunnen functioneren werd er een tijdelijke speelplaats aangelegd rond de oude BKO containers naast de schoolsportzaal waar nog steeds vier klassen gehuisvest worden. Deze speelplaats loopt verder lans de achterkant van de schoolsportzaal en heeft een uitgang naast het terras van de Time-Ouit. De andere vier klassen en de zorgklas zijn naast het kunstgrasveld geplaatst. Met het grootste deel van de kleuterspeelplaats achter de recent vernieuwde schoolsportzaal wordt een beschutte zone gecreëerd voor de allerkleinsten om te spelen weg van de bouwwerken.

Lagere school

Voor de lagere school blijft de indeling van de speelplaats gelijkaardig aan deze voorafgaand aan de werken. De fietsenstalling voor de leerlingen die zich vroeger op de speelplaats bevond werd tijdelijk tussen het hoofdgebouw en de parking geplaatst. Zo gaat er geen extra speelruimte voor de kinderen verloren in de tijdelijke situatie.

Werfzone en werfverkeer

De hele werfzone werd afgezet met hoge hekken zodat er geen kinderen op de werf kunnen. komen. Tijdens de planningsfase van het bouwproces werd maximaal gedacht aan de veiligheid van de kinderen en bezoekers op de site. Zo werd er één enkele werfingang en -uitgang voorzien voor al het werfverkeer aan de voormalige parking van de feestzaal (Kerkomsesteenweg). Bijkomend werd met het bouwteam overeengekomen dat er geen werfverkeer wordt georganiseerd een half uur voor de start van de lessen en een half uur na afloop ervan Indien er uitzonderlijk toch werfverkeer zou plaatsvinden tijdens deze periode wordt dit op voorhand aangekondigd.

Bouwplanning

In de maand september zal de aannemer zich voornamelijk bezighouden met het voorbereiden van het bouwterrein voor de aanvang van de bouwwerken. Hierna wordt een archeologieonderzoek uitgevoerd in de zones waar gebouwd zal worden om te garanderen dat er geen archeologische vondsten verloren zouden gaan.

De funderingswerken gaan van start in de helft van oktober en zouden eind november afgerond moeten zijn. Hierna kunnen de overige ruwbouwwerken aanvatten die zullen lopen tot aan het voorjaar van 2022. Als alles goed gaat zouden de gebouwen op het einde van 2022 gebruiksklaar moeten zijn.

Tijdens het bouwproces worden bijkomende updates op deze website geplaatst omtrent de voortgang van de werken alsook mogelijke hinder. Hou deze dus zeker goed in het oog!