Nieuwe klascontainer lagere school

21-04-2020

De vroegere tijdelijke schoolklassen die op de parking van de feestzaal gevestigd waren werden recent verplaatst naar het grasterrein achter het CC om daar door BKO Ferm gebruikt te worden als opvanglocatie. De school verliest hiermee een klaslokaal voor een lagere klas maar samen met deze verplaatsing werd een bijkomende containerklas geplaatst op de speelplaats van de lagere school. Deze is groter dan het oude lokaal en er zal ook naschools gebruik van dit lokaal gemaakt worden door de muziekschool voor hun collectieve vakken.