Infomarkt nieuwbouw gemeenteschool en aanverwante projecten Kerkomsesteenweg

28-06-2021

De dienst omgeving organiseert een informarkt omtrent de nieuwbouwprojecten op en rond de gemeentelijke schoolsite Kerkomsesteenweg 45.Op deze informarkt zullen zowel de omgevingsambtenaar, de ontwerpers van de projecten als de bevoegde schepen aanwezig zijn. Bezoekers kunnen een kijkje komen nemen en krijgen toelichting bij de plannen en de verschillende deelprojecten. Zij krijgen ook de kans om vragen te stellen. Nadien zal er ook nog een toelichting gepubliceerd worden op de projectwebsite samen met de meest gestelde vragen met antwoorden. Hou deze dus zeker in de gaten!

De verschillende deelprojecten die worden toegelicht zijn als volgt:

  • de nieuwbouw kleuterschool met 11 klassen, polyvalente zaal en kleuterspeelzaal
  • de nieuwe crèche van Partena die opvang zal bieden aan 28 kinderen
  • de renovatie van de conciërgewoning tot groepsopvang voor 18 kinderen
  • het nieuwe woonproject naast de gemeentelijke site
  • de aanleg van de nieuwe fietspaden op de Kerkomsesteenweg


De informarkt gaat door op vrijdag 2 juli van 18u tot 20u in de gemeentelijke feestzaal (Kerkomsesteenweg 45). Bezoekers kunnen de deze vrij betreden tussen deze uren. Alle bezoekers dienen een mondmasker te dragen en houden rekening met het maximaal aantal toegelaten personen in de zaal. Het is dus mogelijk dat u even moet wachten alvorens u binnen mag.