Aanstelling voorkeursbieder bouwproject

22-02-2021

Het College van burgemeester en schepenen stelde het bouwteam LAVA - Vanderstraeten formeel aan als voorkeursbieder. Hun projectvoorstel was het hoogst scorende project op basis van de gunningscriteria en de bepalingen van het bestek. Momenteel worden er onderhandelingen gevoerd ter optimalisatie van het plan zodat dit volledig voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers en de gemeente. Na de succesvolle afloop van deze fase zal de formele gunning van het project volgen en kan de uitvoering van start gaan.

Lava is een architectenbureau uit Leuven die de focus legt op publieke projecten uitgaande van overheden. Zij hebben ruime ervaring met scholenbouw en bekijken dit project vanuit een globaal masterplan voor de hele site. Aannemer Vanderstraeten uit Lummen is eveneens een firma die gespecialiseerd is in het realiseren van publieke bouwprojecten.

Het concrete project inclusief ontwerp zal pas na de formele gunning uit de doeken gedaan worden. Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt om het ontwerp ook voor te leggen aan de brandweer, preventiedienst school en de vergunningverlenende diensten. Dit heeft als groot voordeel dat de aanvraag van de omgevingsvergunning kort na de gunning zou kunnen plaatsvinden en er hiermee weinig tijd verloren wordt.

Idealiter zou de afbraak van de oude gebouwen tijdens de zomervakantie kunnen plaatsvinden en wordt de werking van de school hiermee niet gehinderd. Dit is ook gelinkt aan de tijdelijke huisvesting die op 1 september operationeel moet zijn.