Nieuws Gemeentelijke Basisschool Boutersem

De site van de GBB ziet er bij de start van het nieuwe schooljaar reeds helemaal anders uit. Na afloop van het bouwverlof werden op de site van de gemeentelijke basisschool afbraakwerken aangevat om te vermijden dat dit hinder veroorzaakte voor de leerlingen. Met deze fase quasi achter de rug heeft de school zich voorbereid om veilig van start te...

Met het afsluiten van het bouwcontract met LAVA - Vanderstraeten is er een nieuw hoofdstuk aangebroken voor de gemeentelijke basisschool van Boutersem. De afgeleefde kleutergebouwen worden eindelijk aangepakt en er wordt flink geïnvesteerd in een duurzame en hedendaagse infrastructuur om de kleuters te huisvesten. Ook wordt er een nieuwe...

De dienst omgeving organiseert een informarkt omtrent de nieuwbouwprojecten op en rond de gemeentelijke schoolsite Kerkomsesteenweg 45.Op deze informarkt zullen zowel de omgevingsambtenaar, de ontwerpers van de projecten als de bevoegde schepen aanwezig zijn. Bezoekers kunnen een kijkje komen nemen en krijgen toelichting bij de plannen en de...

Het College van burgemeester en schepenen stelde het bouwteam LAVA - Vanderstraeten formeel aan als voorkeursbieder. Hun projectvoorstel was het hoogst scorende project op basis van de gunningscriteria en de bepalingen van het bestek. Momenteel worden er onderhandelingen gevoerd ter optimalisatie van het plan zodat dit volledig voldoet aan de...

In de aanstellingsprocedure van het bouwteam voor de geplande werken aan de kleuterschool werden in een eerste fase 3 teams aangeduid. Zij kregen tot 18 december 2020 om een projectvoorstel uit te werken. De gemeente ontving op die datum 3 uitgewerkte dossiers die dan begin januari door de kandidaten zelf aan de jury gepresenteerd werden.

De renovatiewerken aan de schoolsportzaal zijn momenteel nog volop aan de gang. Ondanks een aantal tegenslagen omtrent COVID-19 (besmettingen onder het personeel/quarantaine maatregelen) en het slechte weer wordt er een beperkte vertraging verwacht in beëindiging van de werken. Volgens de huidige planning zou het gebouw halfweg april klaar zijn.

Vandaag start de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken aan de tunzaal met de uitgraving van de kelder en wordt er ook grond aangevuld ter voorbereiding van het gieten van de vloerplaat voor de nieuwe gebouwdelen. Dit heeft als gevolg dat er tijdens de werkuren meer vrachtverkeer zal zijn dan tijdens de voorgaande fase. Dit kan tijdelijk...

De afbraak van de turnzaal, kleedkamers en kleuterblok zijn zo goed al afgelopen. De af te breken stukken zijn volledig verwijderd en ook de buitenschil en het dak van de turnzaal zijn verdwenen. In een volgende fase zullen de renovatiewerken worden aangevat. Het werfverkeer wordt zoveel als mogelijk buiten de spitsuren georganiseerd en...

In het kader van de renovatiewerken aan de schoolsportzaal werden de werkzaamheden op woensdag 20 augustus aangevat. De hinder voor de gebruikers van de site zal zoveel als mogelijk beperkt gehouden worden door het werfverkeer hoofdzakelijk langs de uitbreiding op de verkaveling Eyckeveld te laten verlopen.

Op 29 mei 2020 heeft de gemeente Boutersem officieel het schoolproject-nieuwbouw gelanceerd en is de zoektocht naar geïnteresseerde kandidaten gestart. Zij krijgen de kans om een team samen te stellen en mee te doen aan de selectieronde voor het project. De deadline voor indiening is 9 juli.

De vroegere tijdelijke schoolklassen die op de parking van de feestzaal gevestigd waren werden recent verplaatst naar het grasterrein achter het CC om daar door BKO Ferm gebruikt te worden als opvanglocatie. De school verliest hiermee een klaslokaal voor een lagere klas maar samen met deze verplaatsing werd een bijkomende containerklas geplaatst op...