Nieuws Gemeentelijke Basisschool Boutersem

Op woensdag 9 februari wordt in de ochtend de laatste houten ligger voor de dakopbouw van de nieuwe gebouwen geleverd. Mogelijk zal de vrachtwagen in de ochtend een deel van de openbare weg innemen tijdens het afladen. Dit kan hinder veroorzaken voor ouders die hun kinderen komen afzetten. Het is aan te raden om met de fiets te komen en...

De gemeente Boutersem organiseert samen met de gemeentelijke basisschool een voorstelling van het project aan het personeel en de ouders van de kinderen die zijn ingeschreven in de school. Dit is volgens het concept van de eerstesteenlegging maar dan iets later in het project wegens de COVID problematiek. Ondanks de nog steeds geldende beperkingen...

Begin december start de aannemer met het gieten van de vloerplaat voor alle nieuwe gebouwen. Dit kan mogelijk voor wat hinder zorgen door het af- en aanrijden van betonmixers via de ingang van de werfweg op de Kerkomsesteenweg. Volgens de planning zou dit voortduren tot 10 december behoudens regen en slecht weer.

De site van de GBB ziet er bij de start van het nieuwe schooljaar reeds helemaal anders uit. Na afloop van het bouwverlof werden op de site van de gemeentelijke basisschool afbraakwerken aangevat om te vermijden dat dit hinder veroorzaakte voor de leerlingen. Met deze fase quasi achter de rug heeft de school zich voorbereid om veilig van start te...

Met het afsluiten van het bouwcontract met LAVA - Vanderstraeten is er een nieuw hoofdstuk aangebroken voor de gemeentelijke basisschool van Boutersem. De afgeleefde kleutergebouwen worden eindelijk aangepakt en er wordt flink geïnvesteerd in een duurzame en hedendaagse infrastructuur om de kleuters te huisvesten. Ook wordt er een nieuwe...

De dienst omgeving organiseert een informarkt omtrent de nieuwbouwprojecten op en rond de gemeentelijke schoolsite Kerkomsesteenweg 45.Op deze informarkt zullen zowel de omgevingsambtenaar, de ontwerpers van de projecten als de bevoegde schepen aanwezig zijn. Bezoekers kunnen een kijkje komen nemen en krijgen toelichting bij de plannen en de...

Het College van burgemeester en schepenen stelde het bouwteam LAVA - Vanderstraeten formeel aan als voorkeursbieder. Hun projectvoorstel was het hoogst scorende project op basis van de gunningscriteria en de bepalingen van het bestek. Momenteel worden er onderhandelingen gevoerd ter optimalisatie van het plan zodat dit volledig voldoet aan de...

In de aanstellingsprocedure van het bouwteam voor de geplande werken aan de kleuterschool werden in een eerste fase 3 teams aangeduid. Zij kregen tot 18 december 2020 om een projectvoorstel uit te werken. De gemeente ontving op die datum 3 uitgewerkte dossiers die dan begin januari door de kandidaten zelf aan de jury gepresenteerd werden.

De renovatiewerken aan de schoolsportzaal zijn momenteel nog volop aan de gang. Ondanks een aantal tegenslagen omtrent COVID-19 (besmettingen onder het personeel/quarantaine maatregelen) en het slechte weer wordt er een beperkte vertraging verwacht in beëindiging van de werken. Volgens de huidige planning zou het gebouw halfweg april klaar zijn.

Vandaag start de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken aan de tunzaal met de uitgraving van de kelder en wordt er ook grond aangevuld ter voorbereiding van het gieten van de vloerplaat voor de nieuwe gebouwdelen. Dit heeft als gevolg dat er tijdens de werkuren meer vrachtverkeer zal zijn dan tijdens de voorgaande fase. Dit kan tijdelijk...

De afbraak van de turnzaal, kleedkamers en kleuterblok zijn zo goed al afgelopen. De af te breken stukken zijn volledig verwijderd en ook de buitenschil en het dak van de turnzaal zijn verdwenen. In een volgende fase zullen de renovatiewerken worden aangevat. Het werfverkeer wordt zoveel als mogelijk buiten de spitsuren georganiseerd en...