Nieuws Gemeentelijke Basisschool Boutersem

Vandaag start de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken aan de tunzaal met de uitgraving van de kelder en wordt er ook grond aangevuld ter voorbereiding van het gieten van de vloerplaat voor de nieuwe gebouwdelen. Dit heeft als gevolg dat er tijdens de werkuren meer vrachtverkeer zal zijn dan tijdens de voorgaande fase. Dit kan tijdelijk...

De afbraak van de turnzaal, kleedkamers en kleuterblok zijn zo goed al afgelopen. De af te breken stukken zijn volledig verwijderd en ook de buitenschil en het dak van de turnzaal zijn verdwenen. In een volgende fase zullen de renovatiewerken worden aangevat. Het werfverkeer wordt zoveel als mogelijk buiten de spitsuren georganiseerd en...

In het kader van de renovatiewerken aan de schoolsportzaal werden de werkzaamheden op woensdag 20 augustus aangevat. De hinder voor de gebruikers van de site zal zoveel als mogelijk beperkt gehouden worden door het werfverkeer hoofdzakelijk langs de uitbreiding op de verkaveling Eyckeveld te laten verlopen.

Op 29 mei 2020 heeft de gemeente Boutersem officieel het schoolproject-nieuwbouw gelanceerd en is de zoektocht naar geïnteresseerde kandidaten gestart. Zij krijgen de kans om een team samen te stellen en mee te doen aan de selectieronde voor het project. De deadline voor indiening is 9 juli.

De vroegere tijdelijke schoolklassen die op de parking van de feestzaal gevestigd waren werden recent verplaatst naar het grasterrein achter het CC om daar door BKO Ferm gebruikt te worden als opvanglocatie. De school verliest hiermee een klaslokaal voor een lagere klas maar samen met deze verplaatsing werd een bijkomende containerklas geplaatst op...