Gemeentelijke Basisschool Boutersem


Eerste fase

De basisschool kreeg in 2002 een nieuwbouw voor de lagere school ter vervanging van de containerunits. Nu zijn zowel de verouderde schoolsportzaal als de kleuterklassen aan de beurt.

In een eerste fase wordt de schoolsportzaal van de gemeenteschool aangepakt en wordt deze grondig opgefrist. De buitenkant van het gebouw wordt volledig vervangen en ook de kleedkamers en sportvloer worden vernieuwd. Met de afbraak van de kleedkamers worden ook meteen de 4 kleuterklassen die deel uitmaken van hetzelfde gebouw afgebroken.

Deze kleuterklassen worden tijdelijk gehuisvest in de witte containerklassen waar de buitenschoolse kinderopvang van Ferm tot op heden gehuisvest was. Door de verhuis van de BKO naar het grasveld achter het CC komen deze namelijk vrij.

Tweede fase

In een tweede fase worden de overige kleuterklassen en de refter afgebroken om een zone vrij te maken waar de nieuwbouw kan ingeplant worden. Deze klassen zullen tijdens de duur van het bouwproces op het schooldomein gehuisvest worden in containerunits.