Partena kinderopvang

Als resultaat van de procedure voor het zoeken van een private partner voor de realisatie van een kinderdagverblijf op de gemeentelijke site kwam Partena kinderopvang als winnaar uit de bus. Na onderhandelingen werd er een overeenkomst met hen afgesloten en ondertussen zijn zij mee in het bouwproject van de kleuterschool gestapt. Zij kopen een stukje grond aan van de gemeente en zullen er een nieuwbouw realiseren die 28 tot 36 opvangplaatsen aanbiedt. De huurovereenkomst van hun kinderdagverblijf "De Kleine Vondel" loopt eind 2022 af en zij zullen na afwerking van het gebouw naar de site op de Kerkomsesteenweg verhuizen.

Groepsopvang in conciërgewoning

De gelijkvloerse verdieping van de conciërgewoning die momenteel nog door de school gebruikt wordt komt na het afronden van de nieuwbouwwerken vrij. De gemeente heeft in het bouwdossier ook een renovatie voorzien van zowel de gelijkvloerse verdieping als de buitengevel van het gebouw. Na de renovatiewerken zal er een nieuwe groepsopvang met 18 plaatsen in kunnen gevestigd worden. Om aan de benodigde vloeroppervlakte te komen voor erkenning door Kind en Gezin zal er ook een beperkte uitbreiding van het gelijkvloers worden gerealiseerd.

Deze werken maken integraal deel uit van het nieuwbouwdossier van de kleuterschool en zullen dus door dezelfde aannemer worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een betere afstemming met de school/gemeente en een kortere periode van overlast door de werf aangezien deze werken gelijktijdig zullen worden uitgevoerd.

In een volgende fase zal de gemeente op zoek gaan naar een uitbater voor deze opvang, die via verhuur ter beschikking zal gesteld worden.

Het oude kloostergebouw dat aan de Kerkomsesteenweg ligt op de gemeentelijke site krijgt een nieuwe invulling. Vanaf eind 2022 zal het gelijkvloers verhuurd worden als groepsopvang voor maximaal 18 kinderen. Dit moet een antwoord bieden op het merkbaar dalende aantal onthaalouders in de gemeente.

De gemeente besliste vorig jaar om een private partner te zoeken voor de realisatie en uitbating van een dagopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar op de gemeentelijke site Kerkomsesteenweg. Ondertussen is er in dit dossier een partner aangesteld en worden er plannen gemaakt voor een gezamenlijk bouwproject met de gemeente.