Crèche

Procedure lopende

De gemeente Boutersem voert momenteel een procedure voor het aanstellen van een private partner die een crèche zal uitbaten op de gemeentelijke site.

Deze private partij zal zelf een gebouw oprichten en er dagopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar organiseren. Er wordt verwacht dat de definitieve overeenkomst tegen het einde van de zomer van 2020 gesloten zal zijn.