Bouwprojecten

Het bestuur van de gemeente Boutersem wenst op de gemeentelijke site Kerkomsesteenweg te investeren in haar aanbod voor sportieve, educatieve en artistieke activiteiten .

Hiervoor staan er een aantal ingrijpende werken op de planning die gedurende de volgende jaren een paar pijnpunten van de site zullen aanpakken.

Schoolsportzaal

In een eerste fase wordt de turnzaal van de school aangepakt. De buitenschil wordt helemaal vervangen, de kleedkamers afgebroken en heropgebouwd, en er komt ook een nieuwe sportvloer. Samen met de afbraak van de kleedkamers worden ook de oude kleuterklassen afgebroken die op dit gebouw aansluiten, de zogenaamde "gele blok".


Tenslotte wordt ook het dak vernieuwd, komen er meteen zonnepanelen op en wordt er een zonneboiler geïnstalleerd.


Deze werken zouden half juni aanvatten en duren (onder voorbehoud van een slotte start en uitvoering) tot eind 2020.


Nieuwbouw kleuterklassen en BKO

Zowel de gebouwen van de kleuterklassen als van de buitenschoolse kinderopvang (FERM) zijn dringend aan vervanging toe. De gemeente voorziet daarom een grote nieuwbouw waarin de volledige kleuterschool kan worden ondergebracht. Dit gebouw zal ook de BKO (FERM) huisvesten waardoor de kleuterschool breed gebruikt zal worden. De nieuwbouw zal dus ook naschools gebruikt worden.

Voor de nieuwbouw moet er uiteraard ook plaats gemaakt worden op de site. Om deze bouwzone vrij te maken zullen de overige kleuterklassen samen met de grote refter worden afgebroken. De gemeentelijke feestzaal en de daarbij horende infrastructuur blijft behouden.


Crèche

Op de site ontbreekt momenteel nog een plaatsje voor de allerjongsten. Om hieraan tegemoet te komen heeft de gemeente in het begin van dit jaar (2020) een opdracht uitgeschreven waarin zij op zoek gaat naar een private partner om op de gemeentelijke site een crèche te bouwen en uit te baten. In deze crèche zal dagopvang georganiseerd worden voor kinderen jonger dan 3. Jonge gezinnen zullen in de toekomst hun crèche, kleuter en lagere school op 1 plaats kunnen bundelen.
Deze procedure is momenteel lopende, indien er meer nieuws is zal dit hier zeker verschijnen.


Conciërgewoning

Met de nieuwbouw voor de kleuterschool komt het gelijkvloers van de conciërgewoning leeg te staan. Dit gebouw dat toch een zeker ouderdom en waarde heeft is dringend toe aan een opknapbeurt. Daarom wordt binnen het bouwproject van de school een renovatie van het gelijkvloers en de buitenschil voorzien. Het dak en de overige verdiepingen werden reeds enkele jaren geleden aangepakt.

Na de renovatie wil de gemeente deze ruimte aanbieden aan een private partner die hier een groepsopvang in kan organiseren waar ruimte zal zijn voor 18 opvangplaatsen. Dit om tegemoet te komen aan de grote vraag naar plaatsen voor kinderopvang.


Laatste nieuwsberichten

Voor meer en oudere nieuwsberichten kan u via het menu naar het overzicht per categorie.

Vandaag start de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken aan de tunzaal met de uitgraving van de kelder en wordt er ook grond aangevuld ter voorbereiding van het gieten van de vloerplaat voor de nieuwe gebouwdelen. Dit heeft als gevolg dat er tijdens de werkuren meer vrachtverkeer zal zijn dan tijdens de voorgaande fase. Dit kan tijdelijk...

De afbraak van de turnzaal, kleedkamers en kleuterblok zijn zo goed al afgelopen. De af te breken stukken zijn volledig verwijderd en ook de buitenschil en het dak van de turnzaal zijn verdwenen. In een volgende fase zullen de renovatiewerken worden aangevat. Het werfverkeer wordt zoveel als mogelijk buiten de spitsuren georganiseerd en...

Enkele weken geleden werd er door de vorderingen van de afbraakwerken van de kleuterklassen en de kleedkamers een pad vrijgemaakt waardoor het mogelijk werd om de burelen van de BKO te verplaatsen. De container werd op de voorziene plek geplaatst naast de lokalen waar de opvang georganiseerd wordt. Voor administratieve kwesties kan iedereen nu dus...

In het kader van de renovatiewerken aan de schoolsportzaal werden de werkzaamheden op woensdag 20 augustus aangevat. De hinder voor de gebruikers van de site zal zoveel als mogelijk beperkt gehouden worden door het werfverkeer hoofdzakelijk langs de uitbreiding op de verkaveling Eyckeveld te laten verlopen.