Bouwprojecten

Het bestuur van de gemeente Boutersem wenst op de gemeentelijke site Kerkomsesteenweg te investeren in haar aanbod voor sportieve, educatieve en artistieke activiteiten .

Hiervoor staan er een aantal ingrijpende werken op de planning die gedurende de volgende jaren een paar pijnpunten van de site zullen aanpakken.

Schoolsportzaal

In een eerste fase wordt de turnzaal van de school aangepakt. De buitenschil wordt helemaal vervangen, de kleedkamers afgebroken en heropgebouwd, en er komt ook een nieuwe sportvloer. Samen met de afbraak van de kleedkamers worden ook de oude kleuterklassen afgebroken die op dit gebouw aansluiten, de zogenaamde "gele blok".


Tenslotte wordt ook het dak vernieuwd, komen er meteen zonnepanelen op en wordt er een zonneboiler geïnstalleerd.


Deze werken zouden half juni aanvatten en duren (onder voorbehoud van een slotte start en uitvoering) tot eind 2020.


Nieuwbouw kleuterklassen en BKO

Zowel de gebouwen van de kleuterklassen als van de buitenschoolse kinderopvang (FERM) zijn dringend aan vervanging toe. De gemeente voorziet daarom een grote nieuwbouw waarin de volledige kleuterschool kan worden ondergebracht. Dit gebouw zal ook de BKO (FERM) huisvesten waardoor de kleuterschool breed gebruikt zal worden. De nieuwbouw zal dus ook naschools gebruikt worden.

Voor de nieuwbouw moet er uiteraard ook plaats gemaakt worden op de site. Om deze bouwzone vrij te maken zullen de overige kleuterklassen samen met de grote refter worden afgebroken. De gemeentelijke feestzaal en de daarbij horende infrastructuur blijft behouden.


Crèche

Op de site ontbreekt momenteel nog een plaatsje voor de allerjongsten. Om hieraan tegemoet te komen heeft de gemeente in het begin van dit jaar (2020) een opdracht uitgeschreven waarin zij op zoek gaat naar een private partner om op de gemeentelijke site een crèche te bouwen en uit te baten. In deze crèche zal dagopvang georganiseerd worden voor kinderen jonger dan 3. Jonge gezinnen zullen in de toekomst hun crèche, kleuter en lagere school op 1 plaats kunnen bundelen.
Deze procedure is momenteel lopende, indien er meer nieuws is zal dit hier zeker verschijnen.

Laatste nieuwsberichten

Voor meer en oudere nieuwsberichten kan u via het menu naar het overzicht per categorie.

Op 29 mei 2020 heeft de gemeente Boutersem officieel het schoolproject-nieuwbouw gelanceerd en is de zoektocht naar geïnteresseerde kandidaten gestart. Zij krijgen de kans om een team samen te stellen en mee te doen aan de selectieronde voor het project. De deadline voor indiening is 9 juli.

Vanaf maandag 27/4/2020 zal de (nood)opvang doorgaan in onze nieuwe lokalen op de Kerkomsesteenweg 55, achter het Cultureel Centrum (CC). Parkeren doe je best aan het CC of op de parking van de school.

De vroegere tijdelijke schoolklassen die op de parking van de feestzaal gevestigd waren werden recent verplaatst naar het grasterrein achter het CC om daar door BKO Ferm gebruikt te worden als opvanglocatie. De school verliest hiermee een klaslokaal voor een lagere klas maar samen met deze verplaatsing werd een bijkomende containerklas geplaatst op...

Ferm Kinderopvang locatie Boutersem start op 20/4/2020 met de verhuis naar de lokalen achter het Cultureel Centrum. De voor- en naschoolse noodopvang blijft doorgaan in de huidige lokalen tot tegenbericht. We hopen tegen vrijdag 24 april 2020 verhuisd te zijn. Wie gebruik maakt van de voor- en na opvang in Boutersem krijgt bericht zodra de...