Bouwprojecten

Het bestuur van de gemeente Boutersem wenst op de gemeentelijke site Kerkomsesteenweg te investeren in haar aanbod voor sportieve, educatieve en artistieke activiteiten .

Hiervoor staan er een aantal ingrijpende werken op de planning die gedurende de volgende jaren een paar pijnpunten van de site zullen aanpakken.

Schoolsportzaal

In een eerste fase wordt de turnzaal van de school aangepakt. De buitenschil wordt helemaal vervangen, de kleedkamers afgebroken en heropgebouwd, en er komt ook een nieuwe sportvloer. Samen met de afbraak van de kleedkamers worden ook de oude kleuterklassen afgebroken die op dit gebouw aansluiten, de zogenaamde "gele blok".


Tenslotte wordt ook het dak vernieuwd, komen er meteen zonnepanelen op en wordt er een zonneboiler geïnstalleerd.


Deze werken zouden half juni aanvatten en duren (onder voorbehoud van een slotte start en uitvoering) tot eind 2020.


Nieuwbouw kleuterklassen en BKO

Zowel de gebouwen van de kleuterklassen als van de buitenschoolse kinderopvang (FERM) zijn dringend aan vervanging toe. De gemeente voorziet daarom een grote nieuwbouw waarin de volledige kleuterschool kan worden ondergebracht. Dit gebouw zal ook de BKO (FERM) huisvesten waardoor de kleuterschool breed gebruikt zal worden. De nieuwbouw zal dus ook naschools gebruikt worden.

Voor de nieuwbouw moet er uiteraard ook plaats gemaakt worden op de site. Om deze bouwzone vrij te maken zullen de overige kleuterklassen samen met de grote refter worden afgebroken. De gemeentelijke feestzaal en de daarbij horende infrastructuur blijft behouden.


Crèche

Op de site ontbreekt momenteel nog een plaatsje voor de allerjongsten. Om hieraan tegemoet te komen heeft de gemeente in het begin van dit jaar (2020) een opdracht uitgeschreven waarin zij op zoek gaat naar een private partner om op de gemeentelijke site een crèche te bouwen en uit te baten. In deze crèche zal dagopvang georganiseerd worden voor kinderen jonger dan 3. Jonge gezinnen zullen in de toekomst hun crèche, kleuter en lagere school op 1 plaats kunnen bundelen.
Deze procedure is momenteel lopende, indien er meer nieuws is zal dit hier zeker verschijnen.


Conciërgewoning

Met de nieuwbouw voor de kleuterschool komt het gelijkvloers van de conciërgewoning leeg te staan. Dit gebouw dat toch een zeker ouderdom en waarde heeft is dringend toe aan een opknapbeurt. Daarom wordt binnen het bouwproject van de school een renovatie van het gelijkvloers en de buitenschil voorzien. Het dak en de overige verdiepingen werden reeds enkele jaren geleden aangepakt.

Na de renovatie wil de gemeente deze ruimte aanbieden aan een private partner die hier een groepsopvang in kan organiseren waar ruimte zal zijn voor 18 opvangplaatsen. Dit om tegemoet te komen aan de grote vraag naar plaatsen voor kinderopvang.


Laatste nieuwsberichten

Voor meer en oudere nieuwsberichten kan u via het menu naar het overzicht per categorie.

De site van de GBB ziet er bij de start van het nieuwe schooljaar reeds helemaal anders uit. Na afloop van het bouwverlof werden op de site van de gemeentelijke basisschool afbraakwerken aangevat om te vermijden dat dit hinder veroorzaakte voor de leerlingen. Met deze fase quasi achter de rug heeft de school zich voorbereid om veilig van start te...

Met het afsluiten van het bouwcontract met LAVA - Vanderstraeten is er een nieuw hoofdstuk aangebroken voor de gemeentelijke basisschool van Boutersem. De afgeleefde kleutergebouwen worden eindelijk aangepakt en er wordt flink geïnvesteerd in een duurzame en hedendaagse infrastructuur om de kleuters te huisvesten. Ook wordt er een nieuwe...

De dienst omgeving organiseert een informarkt omtrent de nieuwbouwprojecten op en rond de gemeentelijke schoolsite Kerkomsesteenweg 45.Op deze informarkt zullen zowel de omgevingsambtenaar, de ontwerpers van de projecten als de bevoegde schepen aanwezig zijn. Bezoekers kunnen een kijkje komen nemen en krijgen toelichting bij de plannen en de...

Het College van burgemeester en schepenen stelde het bouwteam LAVA - Vanderstraeten formeel aan als voorkeursbieder. Hun projectvoorstel was het hoogst scorende project op basis van de gunningscriteria en de bepalingen van het bestek. Momenteel worden er onderhandelingen gevoerd ter optimalisatie van het plan zodat dit volledig voldoet aan de...