Bouwprojecten

Het bestuur van de gemeente Boutersem wenst op de gemeentelijke site Kerkomsesteenweg te investeren in haar aanbod voor sportieve, educatieve en artistieke activiteiten .

Hiervoor staan er een aantal ingrijpende werken op de planning die gedurende de volgende jaren een paar pijnpunten van de site zullen aanpakken.

Schoolsportzaal

In een eerste fase wordt de turnzaal van de school aangepakt. De buitenschil wordt helemaal vervangen, de kleedkamers afgebroken en heropgebouwd, en er komt ook een nieuwe sportvloer. Samen met de afbraak van de kleedkamers worden ook de oude kleuterklassen afgebroken die op dit gebouw aansluiten, de zogenaamde "gele blok".


Tenslotte wordt ook het dak vernieuwd, komen er meteen zonnepanelen op en wordt er een zonneboiler geïnstalleerd.


Deze werken zouden half juni aanvatten en duren (onder voorbehoud van een slotte start en uitvoering) tot eind 2020.


Nieuwbouw kleuterklassen en BKO

Zowel de gebouwen van de kleuterklassen als van de buitenschoolse kinderopvang (FERM) zijn dringend aan vervanging toe. De gemeente voorziet daarom een grote nieuwbouw waarin de volledige kleuterschool kan worden ondergebracht. Dit gebouw zal ook de BKO (FERM) huisvesten waardoor de kleuterschool breed gebruikt zal worden. De nieuwbouw zal dus ook naschools gebruikt worden.

Voor de nieuwbouw moet er uiteraard ook plaats gemaakt worden op de site. Om deze bouwzone vrij te maken zullen de overige kleuterklassen samen met de grote refter worden afgebroken. De gemeentelijke feestzaal en de daarbij horende infrastructuur blijft behouden.


Crèche

Op de site ontbreekt momenteel nog een plaatsje voor de allerjongsten. Om hieraan tegemoet te komen heeft de gemeente in het begin van dit jaar (2020) een opdracht uitgeschreven waarin zij op zoek gaat naar een private partner om op de gemeentelijke site een crèche te bouwen en uit te baten. In deze crèche zal dagopvang georganiseerd worden voor kinderen jonger dan 3. Jonge gezinnen zullen in de toekomst hun crèche, kleuter en lagere school op 1 plaats kunnen bundelen.
Deze procedure is momenteel lopende, indien er meer nieuws is zal dit hier zeker verschijnen.


Conciërgewoning

Met de nieuwbouw voor de kleuterschool komt het gelijkvloers van de conciërgewoning leeg te staan. Dit gebouw dat toch een zeker ouderdom en waarde heeft is dringend toe aan een opknapbeurt. Daarom wordt binnen het bouwproject van de school een renovatie van het gelijkvloers en de buitenschil voorzien. Het dak en de overige verdiepingen werden reeds enkele jaren geleden aangepakt.

Na de renovatie wil de gemeente deze ruimte aanbieden aan een private partner die hier een groepsopvang in kan organiseren waar ruimte zal zijn voor 18 opvangplaatsen. Dit om tegemoet te komen aan de grote vraag naar plaatsen voor kinderopvang.


Laatste nieuwsberichten

Voor meer en oudere nieuwsberichten kan u via het menu naar het overzicht per categorie.

Op woensdag 9 februari wordt in de ochtend de laatste houten ligger voor de dakopbouw van de nieuwe gebouwen geleverd. Mogelijk zal de vrachtwagen in de ochtend een deel van de openbare weg innemen tijdens het afladen. Dit kan hinder veroorzaken voor ouders die hun kinderen komen afzetten. Het is aan te raden om met de fiets te komen en...

De gemeente Boutersem organiseert samen met de gemeentelijke basisschool een voorstelling van het project aan het personeel en de ouders van de kinderen die zijn ingeschreven in de school. Dit is volgens het concept van de eerstesteenlegging maar dan iets later in het project wegens de COVID problematiek. Ondanks de nog steeds geldende beperkingen...

Begin december start de aannemer met het gieten van de vloerplaat voor alle nieuwe gebouwen. Dit kan mogelijk voor wat hinder zorgen door het af- en aanrijden van betonmixers via de ingang van de werfweg op de Kerkomsesteenweg. Volgens de planning zou dit voortduren tot 10 december behoudens regen en slecht weer.

De site van de GBB ziet er bij de start van het nieuwe schooljaar reeds helemaal anders uit. Na afloop van het bouwverlof werden op de site van de gemeentelijke basisschool afbraakwerken aangevat om te vermijden dat dit hinder veroorzaakte voor de leerlingen. Met deze fase quasi achter de rug heeft de school zich voorbereid om veilig van start te...